Obchodné podmienky

Pozorne si prečítajte nasledovné obchodné podmienky.Potvrdením Vašej elektronickej alebo telefonickej objednávky dávate súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

 1. Hugos Foto zabezpečuje dopravu prostredníctvom prepravnej služby, ktorú zákazník špecifikuje v objednávke.
 2. Tovar je adekvátne zabalený a zabezpečený. Zákazník je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.
 3. Hugos Foto sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru.
 4. Spolu s tovarom je zákazníkovi dodaný aj daňový doklad a záručný list.
 5. Zákazníkov sa potvrdením objednávky zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar sumu potvrdenú v objednávke.
 6. Za tovar zodpovedá Hugos Foto až po jeho prevzatie zákazníkom. Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom od doby, kedy ním fyzicky disponuje.
 7. Hugos Foto má právo objednávku kedykoľvek zrušiť, napr. v prípade, keď tovar nie je možné zabezpečiť v požadovanom termíne a v požadovanej cene. V takomto prípade o tom bude zákazník informovaný a bude dohodnuté adekvátne riešenie(t.j. vrátenie celej sumy, alebo ponúknutie iného tovaru v rovnakej sume).
 8. Hugos Foto nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené prepravnou službou.
 9. Za poškodenie zásielky zavinené prepravnou službou zodpovedá prepravná služba, u ktorej je prepravovaný tovar vždy poistený. Takéto prípady riešime dodaním nového tovaru po zaplatení škôd prepravnou službou.
 10. Hugos Foto si vyhradzuje právo meniť ceny v platnom cenníku.
 11. Zrušenie objednávky je zo strany zákazníka možné do doby expedície tovaru, o ktorej bude informovaný prostredníctvom e-mailu. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na ním určený účet do 14 dní od zrušenia objednávky. Pri splnení týchto podmienok je zrušenie objednávky bez storno poplatkov. Zrušenie objednávky oznámi odberateľ telefonicky, alebo e-mailom.
 12. Pri objednávkach so spôsobom dopravy „Osobný odber v predajni“ je tovar odložený a rezervovaný v predajni po dobu 7 dní od oznámenia skompletizovania objednaného tovaru. Ak odberateľ do siedmych dní nezabezpečí odber objednaného tovaru, môže Hugos Foto bez oznámenia zrušiť rezerváciu tovaru a stornovať objednávku. Lehotu je možné po vzájomnej dohode predĺžiť.

Spôsob dopravy

 1. blizsie specifikovat sposob dopravy
 2. nejaky ten cennik dopravy a balenia