CENNÍK

VYVOLÁVANIE FILMU

farebný 1,50€
čiernobiely (záleží od použitej chémie)
Ilford ID-11 6€
Foma 5€
Príplatok za zvitkový film (120mm) 1€

FOTKY

Farebná a čiernobiela tlač
9×13 0,20€
10×15 0,28€
13×18 0,50€
15×21 0,70€
20×30 2,80€
Čiernobiele (klasickou metódou)
1 – cena sa rozpočíta podľa ceny a druhu fotopapiera (napr. 9×13 foma 311N cena za kus 0,10€)
2 – 0,30€ za každú fotku (cena za prácu)
3 – cena za použitú chémiu 4€
Skenovanie
35mm (cena za 1 políčko pri 800dpi) 0,15€
120mm (cena za 1 políčko pri 800dpi) 0,20€
110mm (cena za 1 políčko pri 800dpi) 0,15€
express sken (cena za celý film pri 100dpi) 2€
1600dpi (všetky druhy negatívu) 0,30€